Aplikace pro digitalizaci vnitropodnikových kontrol
Audit management system

Články o systému AMS

Systém AMS automatizuje revizi výroby, postupů, bezpečnosti, stavu budov a majetku, usnadní kontrolu dodržování ISO standardů.

Co aplikace umí?

Šetří čas

Aplikace digitalizuje vyplňování papírových dotazníků při revizi, čímž usnadňuje práci jednotlivým oddělením a odpovědným pracovníkům.

Sníží náklady

Software rapidně snižuje pracnost při přepisování revizí do pc, předávání informací, omezuje chybovost a urychluje reakci na výsledky kontrol.

Dá přehled

Díky manažerským nástrojům budete mít živý přehled o stavu vašich strojů, dodržování pracovních postupů, revizí, BOZP, splňování podmínek ISO, atd.

Funkce

Webová aplikace

 • Plánování a nastavení kontrol
 • Výsledky kontrol a reakce na chyby
 • Aktuální stav podniku
 • Dlouhodobé statistiky
 • Manažerské funkce

Mobilní aplikace

 • Realizace naplánovaných kontrol
 • Kalendář se všemi úkoly
 • Výsledky minulých kontrol

Další parametry

 • Provoz v našem cloudu nebo na Vašich serverech
 • Stálá technická podpora
 • Zaškolení pracovníků
 • Možnost zajištění veškerého hardware
Funkce

Efektivní řešení problémů

Projekt - AMS
Ikona

Aplikace pro pracoviště s revizní kontrolou

Aplikace umožňuje plánovat denní, týdenní i měsíční audity (definovat sady otázek, kdo bude interní auditor a kdy bude audit provádět) a tyto naplánované audity provádět vč. fotodokumentace aktuálního stavu posuzovaného procesu. Prvky systému jsou procesy, otázky, hodnocení, opatření, role a oprávnění, úkoly. Veškeré plánované audity je možné v čase měnit/revidovat.

Šipka nahoru

Nárůst efektivity

Šipka dolů

Snížení nákladů

Šipka dolů

Snížení práce

Systém využívá mobilní technologie, synchronizaci dat na firemní server a tím maximálně zjednodušuje a zpřehledňuje sběr, zpracování a vyhodnocení dat.

Aplikace plně dodržuje korporátní bezpečnostní politiky, např. použití jen určitých softwarových platforem a úrovně zabezpečení. Současně umožňuje propojení s ostatními korporátními systémy, např. validace uživatelů, systémů pro notifikace, úkolování. Výstupy je možné provádět v elektronické i tištěné podobě, dále do Excelu a dalších formátů.

O nás

Píšeme o tom jak vyvíjíme.

Poznámka pro lepší pochopení interních auditů:

Interní audit je v podstatě sada otázek např. z oblasti BOZP, čistoty výrobní linky, znalostí výrobních pracovníků, dodržování pracovních instrukcí apod. – vždy s vyhodnocením, zda je OK (soulad) nebo není OK (nesoulad, tzv. NOK – not OK), v případě NOK současnou notifikací příslušných zodpovědných nadřízených pracovníků podle závažnosti nesouladu např. vedoucí směny, koordinátor všech směn, vyšší vedení. Dále v případě NOK podle závažnosti buď řešení na místě (sesbírat rozsypaný materiál) nebo jiné opatření (např. doporučená oprava části výrobní linky nebo v kritickém případě až zastavení linky).

Více článků o AMS

Kontrola kvality

Co všechno aplikace AMS dokáže? – Kontrola kvality

Kvalita je stěžejní ukazatel každého podniku, kdy se každý výrobce snaží…

Čti vše
Dodržování podmínek BOZP a úklidu

Co všechno aplikace AMS dokáže? – Dodržování podmínek BOZP a úklidu

Jaký důvod stojí za nejčastějšími úrazy zaměstnanců?…

Čti vše
FAQ

Nejčastnější otázky (FAQ)

Pokud máte další otázky nebo potřebujete systém vidět v provozu a vysvětlit jeho přínosy pro revize a audity pracoviště jsme Vám k dispozici na email info@next-solutions.cz nebo volejte na +420 773 641 782.

Pro koho je systém určen?

Systém je určen pro interní audity výrobních i nevýrobních podniků.

Jak lze plánovat revize/audity?

Umožňuje plánovat denní, týdenní i měsíční audity (sada otázek, kdo bude interní auditor, kdy bude audit provádět) a tyto naplánované audity provádět. Audity umožňuje v čase měnit/revidovat.

Jak je zajištěna bezpečnost?

Systém používá šifrování dat, autentizaci a autorizaci uživatelů a dodržuje moderní bezpečnostní politiky podniku.

Dokáže se systém napojit na další systémy?

Systém se dokáže propojit s dalšími korporátními systémy, např. validace uživatelů pomocí Active Directory, systému pro notifikace, úkolování a tak dále.

Pojďme převést papírovou formu do digitální aplikace.

Kontaktovat